Aktualita
Během měsíce února jsem se zúčastňoval zasedání pracovních skupin k budoucí společné zemědělské politice. Mezi nejvýznamnější témata patřily následující: - omezení pesticidů - přímé platby - ekoplatba
18. 1. 2022
Aktualita
Byl jsem zvolen čestným členem a následně předsedou představenstva Unie chovatelů.
Aktualita
V novém volebním období jsem byl zvolen předsedou Podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství při zemědělském výboru a stal jsem se člen Podvýboru pro Hasičský záchranný sbor ČR při výboru pro bezpečnost.
Aktualita
Přeji Vám krásné vánoční svátky a do nového roku 2022 vše dobré a především zdraví.
1. 12. 2021
Aktualita
V novém volebním období jsem se stal členem Zemědělského výboru PSP ČR a členem Kontrolního výboru PSP ČR.
Aktualita
Děkuji za podporu při volbách.
Aktualita
Na základě pozvání Českého svazu včelařů navštívil podvýbor Zemědělského výboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství sídlo organizace. Během setkání se diskutovalo o aktuálních problémech českého včelařství. Zajímavá byla i ukázka vytáčení medu.
Aktualita
S potěšením jsem přijal pozvání na Dny lidí dobré vůle Velehrad 2021, který se každoročně koná pro připomenutí symbolického výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863. Před tradičním Benefičním koncertem se konala Modlitba za vlast ve Velehradské bazilice.
Aktualita
Zúčastnil jsem se střelecké soutěže O putovní cenu ZZN Pelhřimov a.s. v arealu brokové střelnice Chodeč u Pelhřimova.
Aktualita
Rád jsem přijal pozvání na slavnostní udílení cen Města Pelhřimova v Městském divadle Lubomíra Lipského v Pelhřimově.