Aktualita
V soboru 25. července 2020 jsem se na pozvání předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka zúčastnil již 27. ročníku nejprestižnější české klasické steeplechase Zlatý pohár - Cena předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Pardubicích. Tyto dostihy se konají pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny již od roku 2014 a současný předseda Radek Vondráček dekoroval vítěze letos potřetí.
Aktualita
Na MZE se konalo zasedání k budoucí podobě Společné zemědělské politiky v EU.
Aktualita
Na pražském Žofíně se konalo fórum o Společné zemědělské politice a budoucnosti českého zemědělství.
Aktualita
Po roce jsme měli možnost účastnit se setkání se Svazem včelařů a někteří si vyzkoušeli odvíčkování a vytáčení medu.
Aktualita
Můj pozměňovací návrh k novele zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin odstranil současnou nejasnost v pojmech zemědělská a nezemědělská směs. Zemědělská praxe může tyto směsi použít i jiným způsobem, a to v rámci greeningu, meziplodin, či jiných enviromentálních opatření. https://zemedelskytydenik.cz/snemovna-schvalila-zmeny-v-podminkach-pro-pestovani-chmele/
2. 6. 2020
Aktualita
Podařilo se zajistit výjimku pro využití prostředku Reglone. http://eagri.cz/public/web/file/651796/narizeni_UKZUZ_reglone_final.pdf
Aktualita
Byly upraveny podmínky pro skladování dřeva. Více informací: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fplatby_na_zaklade_jz%2Fjz%2F1585131218583.pdf
Aktualita
V Pelhřimovském kině se konala přehlídka absolventských filmů studentů Filmové školy v Písku.
Aktualita
V Kostele Narození Panny Marie a v reprezentačních prostorách kláštera v Želivě se konal tradiční Manažerský večer zemědělců a potravinářů.
Aktualita
Pod záštitou Zemědělského výboru PSP ČR ve spolupráci s CzecHemp se konal seminář na téma potenciálu technického konopí při využití ve výrobě.