Aktualita
Byl jsem přizván na jednání Unie chovatelů hospodářských zvířat a požádán, abych jednání též předsedal. Členy Unie jsem informoval o aktuálním dění na Zemědělském výboru PSP ČR. Na jednání též vystoupil Ing. Petr Jílek z MZE s informací k problematice živočišné výroby v ČR, MVDr. Zbyněk Semerád, ředitel SVS ČR, informoval o stavu nákazové situace a Ing. Jan Doležel, prezident AKČR, členy seznámil s pozicí Agrární komory ČR při projednávání Národního strategického plánu. Byl jsem též zvolen předsedou představenstva.
Aktualita
Společně s ostatními kolegy se zemědělského výboru jsme se setkali s předsednictvem České akademie zemědělských věd. Naše jednání bylo zaměřeno především na novinky v zemědělském výzkumu a aktuální témata v zemědělství, mj. na Green deal a Bioekonomiku.
Aktualita
Z pozice člena Monitorovacího výboru jsem se zúčastnil pracovní skupiny k budoucí podobě SZP k tématu Plošná lesnická opatření.
Aktualita
Během měsíce února jsem se zúčastňoval zasedání pracovních skupin k budoucí společné zemědělské politice. Mezi nejvýznamnější témata patřily následující: - omezení pesticidů - přímé platby - ekoplatba
18. 1. 2022
Aktualita
Byl jsem zvolen čestným členem a následně předsedou představenstva Unie chovatelů.
Aktualita
V novém volebním období jsem byl zvolen předsedou Podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství při zemědělském výboru a stal jsem se člen Podvýboru pro Hasičský záchranný sbor ČR při výboru pro bezpečnost.
Aktualita
Přeji Vám krásné vánoční svátky a do nového roku 2022 vše dobré a především zdraví.
1. 12. 2021
Aktualita
V novém volebním období jsem se stal členem Zemědělského výboru PSP ČR a členem Kontrolního výboru PSP ČR.
Aktualita
Děkuji za podporu při volbách.
Aktualita
Na základě pozvání Českého svazu včelařů navštívil podvýbor Zemědělského výboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství sídlo organizace. Během setkání se diskutovalo o aktuálních problémech českého včelařství. Zajímavá byla i ukázka vytáčení medu.