Aktualita
S potěšením jsem přijal pozvání na Dny lidí dobré vůle Velehrad 2021, který se každoročně koná pro připomenutí symbolického výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863. Před tradičním Benefičním koncertem se konala Modlitba za vlast ve Velehradské bazilice.
Aktualita
Zúčastnil jsem se střelecké soutěže O putovní cenu ZZN Pelhřimov a.s. v arealu brokové střelnice Chodeč u Pelhřimova.
Aktualita
Rád jsem přijal pozvání na slavnostní udílení cen Města Pelhřimova v Městském divadle Lubomíra Lipského v Pelhřimově.
Aktualita
Jako místopředseda zemědělského výboru jsem vedl pracovní jednání se zástupci Svazu pivovarů a sladoven, s hlavní hygieničkou ČR Pavlou Svrčinovou a se zástupci Ministerstva zemědělství a Ministerstva zdravotnictví. Tématem jednání bylo projednání projektu Bezpečná restaurace a návrat lidí do hospod, definování podmínek provozování restaurací za zhoršené pandemické situace, seznámení s plány MZ v oblasti gastronomie a představení již fungujících opatření.
Aktualita
Rád jsem přijmul pozvání domácího fotbalového klubu na setkání s partnery FK Pelhřimov.
Aktualita
V sídle Povodí Vltavy se konalo pravidelné pracovní jednání skupiny "Želivka - vodárenská nádrž Švihov". Skupina byla informována o aktivitách od posledního zasedání pracovní skupiny a projednána témata pro následující období. Byli jsme informování o rozšíření pilotního projektu pro podporu zemědělských subjektů v ochranných pásmech VN Švihov na další vodárenské nádrže.
Aktualita
Po covidové pandemii se opět konalo každoroční setkání Zemědělského výboru PS s představenstvem Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace.
Aktualita
Petiční výbor projednal petici Českomoravské myslivecké jednoty na podporu projednávané novely Mysliveckého zákona v PS.
Aktualita
Na Krajském úřadě v Jihlavě jsem se zúčastnil tradičního pracovního setkání Rady Kraje Vysočina se senátory a poslanci.
Aktualita
Jako zástupce České republiky jsem se zúčastnil videokonference Výborů pro zemědělství a rozvoj venkova Parlamentů zemí Visegrádské skupiny.