Aktualita
V klášteře v Želivě se konal tradiční Manažerský večer zemědělců, potravinářů, venkova, lesnictví - dřevařství a samospráv Čech, Moravy a Slezska s koncertem.
Aktualita
V hotelu Corinthia se konalo neformální setkání u příležitosti 5 let Asociace podnikatelů v geomatice a uzákonění České komory zeměměřičů.
Aktualita
Na pozvání zemědělské společnosti Rozvodí, sro, jsem se zúčastnil Dne otevřených dveří Rozvodí Černov.
Aktualita
Na Krajské úřadě v Jihlavě se konalo Krajské sdružení místních samospráv. https://www.smscr.cz/kraj-vysocina/kalendar-akci/krajske-shromazdeni-sms-cr-kraje-vysocina-3220_201cs.html
Aktualita
V sídle Povodí Vltavy se konalo další setkání pracovní skupiny "Želivka - vodárenská nádrž Švihov" ohledně informace o dalších etapách aktivit Ústavu výzkumu globální změny AV ČR.
Aktualita
Převzal jsem záštitu nad kulatým stolem "Zemědělství a potravinářství jako nedílná součást kritické infrastruktury ČR"
Aktualita
Ve dnech 12.-16.4.2023 se konalo výjezdní zasedání Kontrolního výboru do Liberce a Harrachova. V Liberci se členové výboru sešli se zástupci města a hejtmanem Libereckého kraje, v Harrachově za účasti předsedy NKÚ Josefa Kaly se jednalo o kontrolním závěru ohledně Armády ČR.
Aktualita
V úterý a středu 11. a 12. dubna 2023 se konal výjezd Podvýboru pro vodní hospodářství a zemědělského výboru PS PČR do Kraje Vysočina. Hlavním tématem výjezdu byla prohlídka vodní nádrže Švihov a stav vodního hospodářství ČR. Jako hosté byli připozvání zástupci jednotlivých povodí a MZE.
Aktualita
Během výjezdního zasedání podvýboru pro Hasičský záchranný sbor ČR v Brně na Školním a výcvikovém zařízení HZS ČR jsem se seznámili se všemi současnými novými trendy a technikou hasičů a prodiskutovali jsme veškerou problematiku kolem Hasičského sboru.
5. 3. 2023
Aktualita
V Novém městě na Moravě se konal tradiční biatlon. Rád jsem se na pozvání organizátorů zúčastnil. Celá akce byla jako tradičně dobře organizována.