Setkání s Radou Kraje Vysočina a vedení krajského úřadu
15. 2. 2016
V pondělí se konalo tradiční setkání s Radou Kraje Vysočina a vedení krajského úřadu

Během setkání byl ze strany radních zhodnocen rok 2015 a byl představen plán činnosti jednotlivých odborů pro rok 2016. Hlavní úkolem do budoucna je zabezpečení pohotovostních služeb v nemocnici v rámci Kraje Vysočina. Velmi důležitým úkolem je též sledovat a připomínkovat legislativní proces novely vodního zákona, tak, aby nebyli poškozeni jak podnikatelé, tak občané Kraje Vysočina