Setkání s Českomoravskou mysliveckou jednotou
28. 1. 2016
Ve středu 28.1.2016 se v poslanecké sněmovně konalo setkání zemědělského výboru s Českomoravskou mysliveckou jednotou.

Toto setkání se koná tradičně každoročně v lednu. Během setkání měli zástupci myslivecké jednoty možnost prodiskutovat s členy zemědělského výboru legislativní problémy, které jednotu tíží. Připravuje se novela mysliveckého zákona, takže témat bylo víc než dost.

Galerie

Setkání s Českomoravskou mysliveckou jednotou