Novela vodního zákona
14. 1. 2016
V objektu Muzea Stará čistírna se konala diskuse k novelizaci vodního zákona.

Dlouho očekávána novela vodního zákona se dostává do legislativní fáze. Tento zákon je velice citlivý nejen pro vládu, ale také pro zákonodárce, zájmová sdružení a hlavně pro širokou veřejnost. Již v připomínkovém řízení bylo vzneseno množství připomínek.