Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody
22. 9. 2015
Senát - podvýbor pro zemědělství

Na základě pozvání podvýboru pro zemědělství při Senátu Parlamentu České republiky jsem se zúčastnil schůze na velmi naléhavé téma sucha. Byli jsme informováni o "Přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody". Zároveň jsme byli zástupci MZE a MŽP informování o situaci na trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky.