Krajské shromáždění SMS ČR v Kraji Vysočina
15. 5. 2023
Na Krajské úřadě v Jihlavě se konalo Krajské sdružení místních samospráv. https://www.smscr.cz/kraj-vysocina/kalendar-akci/krajske-shromazdeni-sms-cr-kraje-vysocina-3220_201cs.html