Pracovní skupina "Želivka - vodárenská nádrž Švihov"
11. 5. 2023
V sídle Povodí Vltavy se konalo další setkání pracovní skupiny "Želivka - vodárenská nádrž Švihov" ohledně informace o dalších etapách aktivit Ústavu výzkumu globální změny AV ČR.