Výjezd Podvýboru pro vodní hospodářství a zemědělského výrobu PSP ČR
12. 4. 2023
V úterý a středu 11. a 12. dubna 2023 se konal výjezd Podvýboru pro vodní hospodářství a zemědělského výboru PS PČR do Kraje Vysočina. Hlavním tématem výjezdu byla prohlídka vodní nádrže Švihov a stav vodního hospodářství ČR. Jako hosté byli připozvání zástupci jednotlivých povodí a MZE.