Jednání Výboru regionální rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
27. 2. 2023
Jednání bylo zaměřeno na vyhodnocení programu Obnova Vysočiny 2023, rozvoj kulturních a kreativních odvětví Kraje a rozvoj cestovního ruchu v Kraji Vysočina.