Setkání s představiteli Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.
11. 5. 2022
Po přestávce, vyvolané covidovou pandemií, se konalo pravidelné setkání členů Zemědělského výboru PSP ČR s představiteli Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.