Dozorčí rada Vinařského fondu
21. 4. 2022
V Brně se konala Dozorčí rada Vinařského fondu, kam jsem byl opětovně zvolen poslaneckou sněmovnou pro toto volební období. Jednalo se o první zasedání rady v novém složení.