Ustanovující schůze Podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství
8. 3. 2022
V novém volebním období byl ustanoven Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství, jehož jsem byl zvolen předsedou. Na ustanovující schůzi byli přizvání zástupci Českomoravské myslivecké jednoty, Českého rybářského svazu, Českého svazu včelařů, Českého zahrádkářského svazu, Českého svaz chovatelů a Ministerstva zemědělství.