Zasedání pracovní skupiny k budoucí podobě SZP
15. 2. 2022
Během měsíce února jsem se zúčastňoval zasedání pracovních skupin k budoucí společné zemědělské politice. Mezi nejvýznamnější témata patřily následující: - omezení pesticidů - přímé platby - ekoplatba