Výbory PSP ČR
1. 12. 2021
V novém volebním období jsem se stal členem Zemědělského výboru PSP ČR a členem Kontrolního výboru PSP ČR.