Pracovní jednání - Bezpečná restaurace - udržitelné provozování gastronomie
22. 6. 2021
Jako místopředseda zemědělského výboru jsem vedl pracovní jednání se zástupci Svazu pivovarů a sladoven, s hlavní hygieničkou ČR Pavlou Svrčinovou a se zástupci Ministerstva zemědělství a Ministerstva zdravotnictví. Tématem jednání bylo projednání projektu Bezpečná restaurace a návrat lidí do hospod, definování podmínek provozování restaurací za zhoršené pandemické situace, seznámení s plány MZ v oblasti gastronomie a představení již fungujících opatření.