Setkání s Radou Kraje Vysočina a vedení krajského úřadu
16. 2. 2015
16.2.2015 se konal společný pracovní oběd, na které vedení krajského úřadu pozvalo senátory a poslance za kraj Vysočina.

Během tohoto setkání jsme byli vedením kraje seznámeni s rozvojovými záměry a projekty kraje. Hodnotili jsme dopady změn v legislativě od 1.1.2015 a s tím související problémy.  Radní nás informovali o situaci v jednotlivých městech a obcích. Setkání bylo velmi konstruktivní a jistě podobné akce slouží k informovanosti jak kraje, tak politických zástupců kraje v centrálních orgánech.