Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
11. 3. 2016
Jako zpravodaj jsem dovedl novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu dnešního dne do 3. čtení

Novela zemědělského půdního fondu je rozumný kompromis při odnětí zemědělské půdy ze ZPF a zájmy rozvoje obcí a měst. Novela ušetří významné finanční prostředky stavitelům, kteří jsou současně majiteli nemovitosti. K narovnání došlo i pro veřejně prospěšné stavby v zastavěném i zastavitelném území.