Společná porada předsedů a ředitelů OAK a ÚO ZS ČR Vysočina
7. 3. 2016
Během porady se řešila možnost spolupráce s PS v oblasti legislativy.

Celému jednání dominovala 2 palčivá témata. Jedním z nich je neudržitelná situace v živočišné výrobě v chovu skotu a prasat, která je způsobena dovozem mléka a masa z Polska, Německa a Francie. Ačkoliv česká produkce je kvalitnější, není schopná cenově konkurovat tomuto dovozu. Dalším obrovským problémem je sucho, a s tím spojený problém zadržování vody v krajině a s návazně kvalita zemědělské půdy.