Návštěva základní školy speciální a praktické v Jihlavě
29. 2. 2016
Na pozvání paní ředitelky Mgr. Zuzany Šimkové jsem navštívil Základy školu speciální a praktickou v Jihlavě

Účelem návštěvy školy bylo seznámit mne s problematikou, která je v současnosti velkým tématem ve společnosti - a sice novela Školní zákona a z toho vyplývající vyhláška o inkluzi dětí se zdravotním postižením do normálních škol. Setkání se zúčastnila též ředitelka školy z Moravských Budějovic paní Mgr. Miroslava Zvěřinová. Byl jsem seznám s problémem, který z novely zákona vyplývá, a sice že škola je povinna žáka přijmout na žádost rodičů. Někdy se stává, že rodiče nejsou soudní a snaží se o inkluzi dítěte, kdy je to nevhodné jak pro školu, tak to velmi poškozuje dítě.

Galerie

Návštěva základní školy speciální a praktické v Jihlavě