Aktualita
V sídle Kraje Vysočina byla v pondělí udělena Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.
Aktualita
V Kulturním domě ve Žďáru nad Sázavou byl v pátek slavnostně vyhlášen sportovec roku 2016 za Kraj Vysočina.
Aktualita
V pondělí se konalo 2. zasedání Zemědělské komise na Krajském úřadě.
Aktualita
V sídle Kraje Vysočina se konalo zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody Kraje Vysočina.
Aktualita
V sobotu jsem se zúčastnil shromáždění Sboru dobrovolných hasičů okresu Pelhřimov.
Aktualita
Pozvání na toto zasedání jsem přijal velmi rád.
Aktualita
Pracovní jednání zemědělského výboru bylo zaměřeno na novelu zákona o veterinární péči.
Aktualita
Ve dnech 25.2. - 26.2.2017 se konal 4. celostátní sněm Hnutí ANO.
Aktualita
Ve sněmovně se začíná projednávat tisk č. 1010 o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.
Aktualita
Rybářské sdružení České republiky uspořádalo ve dnech 9.2.-10.2.2017 odbornou konferenci v Českých Budějovicích.