Manažerský večer v klubu Jupiter v Velkém Meziříčí
8. 9. 2017
Manažerský večer měl téma: "Současné zemědělství a souvisejících činností v ČR a vKraji Vysočina, řešení problematiky vody apod."

V pátek 8. září 2017 od 18.30 hodin se konal tradiční Manažerský večer zemědělců Kraje Vysočina - s odbornou částí a se společensko- marketingovovu a obchodní částí. Obě akce podporuje také Kraj Vysočina a obou akcí se účastní pravidelně hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek a radní pro oblast zemědělství Ing. Bc. Martin Hyský . V rámci večera jsem prezentoval práci zemědělského výboru PS v tomto volebním období.

V sobotu 9.9.2017 navazoval Den zemědělců, potravinářů a venkova Kraje Vysočina - Dožínky.